«Юркон-ЕС»- юристы нового поколения:
минимум пафоса - максимум результата.
(099) 772-55-52
(098) 200-55-52

Порядок получения лицензии на алкоголь

Порядок получения лицензии на алкоголь

Корисна інформація для суб’єктів господарювання, які бажають здійснювати продаж алкоголю.
Даний вид діяльності підлягає ліцензуванню.
Порядок отримання ліцензії на алкоголь (перелік та документів):

заяву на одержання лiцензiї на алкоголь, в якiй належить вказати:
прiзвище, iм’я, по батьковi, мiсце проживання, номер паспорта, орган, що його видав, дату видачi — для фiзичної особи-підприємця;
назву, мiсцезнаходження, телефон, факс, банкiвськi реквiзити, прiзвище, iм’я, по батьковi керiвника — для юридичної особи;
мiсце державної реєстрацiї суб’єкта господарювання, номер i дату видачi виписки про державну реєстрацiю;
кiлькiсть потрiбних лiцензiй на роздрiбну торгiвлю;
мiсця для торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами;
перелiк документiв, якi додаються до заяви. Якщо, наприклад, потрібно одержати двi лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та одну — на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, то заповнюєтся одна заява, а в графi “кiлькiсть лiцензiй” вказуєтся — три штуки. Якщо на одному мiсцi торгiвлi буде провадитись роздрiбна торгiвля алкогольними напоями та тютюновими виробами, то потрібно буде отримати двi лiцензiї);
Витяг від державного реєстратора;
копiю документу про реєстрацiю реєстраторiв розрахункових операцiй, засвiдчену, вiдповiдно, пiдписом приватного пiдприємця або пiдписом керiвника та печаткою пiдприємства, а в разi використання книг облiку розрахункових операцiй — копiю документу про їх реєстрацiю;
4. Проплата з мокрою банківською печаткою і довідка з фінвідділу про те, що кошти поступили.

Орган який видає ліцензію: Департамент з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом та обiгом пiдакцизних товарiв (самостiйний пiдроздiл у складi Державної податкової адмiнiстрацiї).

Офіційний платіж: на роздрібну торгівлю алкогольними напоями 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2000 гривень в місті ( плата поже здійснюватись поквартально, тобто алкоголь – 2000 грн., тютюн – 500 грн.); на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, – 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень – на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі, за рік.

Термін отримання ліцензії на алкоголь і тютюн: Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiй буде прийнято протягом 10 днiв вiд дати реєстрацiї заяви на одержання лiцензiї в органi лiцензування. У разi вiдмови у видачi лiцензiї надсилається рiшення про вiдмову з обгрунтуванням її причин. Таке рiшення можна оскаржити.
Порядок отримання ліцензії на алкоголь (перелік документів):

Заяву на одержання лiцензiї на алкоголь.
Витяг від державного реєстратора.
Копiю документу про реєстрацiю реєстраторiв розрахункових операцiй, засвiдчену, вiдповiдно, пiдписом приватного пiдприємця або пiдписом керiвника та печаткою пiдприємства, а в разi використання книг облiку розрахункових операцiй — копiю документу про їх реєстрацiю.
Проплата з мокрою банківською печаткою і довідка з фінвідділу про те, що кошти поступили.

Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiй буде прийнято протягом 10 днiв вiд дати реєстрацiї заяви.
Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО

Письмова заява (у довільній формі) (сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення)
копії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо такий суб'єкт має в даному органі ДПС зареєстровані РРО або книги обліку розрахункових операцій, то копію свідоцтва надавати не треба);
документа, який підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, який підтверджує право власності або користування РРО;
паспорта (формуляра) на РРО;
дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);
для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО. Під "господарською одиницею" мається на увазі стаціонарний або пересувний об'єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;
для суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), що надають послуги з перевезення пасажирів і багажу - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності;
у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СПД, - довідки про скасування реєстрації.

Після подачі зазначених документів та звірки оригіналів з копіями оригінали цих документів повертаються платнику, а копії залишаються в органі ДПС. При отриманні повного пакета документів такі документи розглядаються і відповідна ДПІ приймає рішення щодо реєстрації РРО.

При прийнятті позитивного рішення СГ одержує довідку про резервування фіскального номера РРО. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день подання СПД усіх необхідних документів.

Одночасно з реєстрацією РРО здійснюється реєстрація першої Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) на окрему господарську одиницю (депо, кондуктора тощо). Цією Книзі надається фіскальний номер. Взяття КОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження господарської діяльності здійснюється при поданні СГ довідки про реєстрацію цієї Книги. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в довідці про реєстрацію КОРО.

На цьому реєстрація РРО та КОРО закінчується і починається наступний етап - програмування та опломбування реєстратора.

Статтею 3 Закону N 265/95-ВР передбачено, що СГ зобов'язані проводити розрахункові операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості. Тому наступним етапом буде програмування РРО.

Згідно з вимогами щодо реалізації фіскальних функцій РРО реєстратор може формувати звіт про реалізовані товари за певним користувачем кодами товарів (послуг). Чек звіту про реалізовані товари (надані послуги) може додатково містити такі дані: підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування товару із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, літерного позначення ставки ПДВ; загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари, літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, дату і час друкування чека звіту про реалізовані товари.

Програмування найменування товару до пам'яті РРО, як правило, здійснює фахівець центру сервісного обслуговування (далі - ЦСО). Для цього в РРО програмується весь асортимент товарів відповідно до визначення "найменування товару (послуги)". Основною вимогою є те, що кожна цифра на клавіатурі РРО має відповідати певній букві алфавіту згідно з інструкцією до РРО. Тобто суть програмування найменування товару полягає в тому, що кожному товару присвоюється слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу СГ. Таким чином, при продажу товару (надання послуг) касир сканує штрихкод з цінника на товар або заносить вручну код товару (послуги) шляхом натискання певної кнопки на клавіатурі, а в касовому чеку автоматично відображатиметься найменування придбаного покупцем товару (послуги). Крім найменування товарів (виду послуг) слід запрограмувати порядок розрахунку сум ПДВ. Пунктом 3,2 розділу третього Положення N 614 визначено, що РРО може забезпечувати друкування та видачу касового чека, який може містити такі обов'язкові реквізити:

назва господарської одиниці;
адреса господарської одиниці;
для СПД, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ,; перед номером друкуються великі літери «ПН»;
для СПД, які не є платниками ПДВ, - ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД";
якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, - то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
вартість одиниці виміру товару (послуги);
найменування товару (послуги);
літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги); позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму по даній формі оплати;
загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
для СПД, які зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком - літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка - великі літери «ПДВ»;
порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) і час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери "ФН";
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та логотип виробника.

У разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів, документ не вважається розрахунковим.

Опломбування реєстратора здійснюється ЦСО, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО.

Після того, як СГ отримав довідку від ДПІ про резервування фіскального номера на реєстратор, він обов'язково може звернутися в ЦСО і протягом п'яти робочих днів забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до фіскальної пам'яті, опломбування РРО. Якщо протягом зазначеного строку ці вимоги не будуть виконані або несвоєчасно виконані, довідка про резервування фіскального номера РРО вважатиметься недійсною.

Опломбування РРО може бути здійснено ЦСО і перед його реєстрацією. ЦСО має право опломбовувати лише ті моделі (модифікації) РРО, з постачальниками яких ним укладені відповідні договори. Разом з тим після перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора документації виробника, опломбування може здійснюватися уповноваженим представником органу ДПС.

Після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах, видає довідку про опломбування реєстратора і заповнює у трьох примірниках акт введення його в експлуатацію. Один примірник акта залишається в ЦСО, другий і третій - надаються користувачеві, один з яких разом з довідкою про опломбування передається користувачем до органу ДПС, де реєструється зазначений реєстратор.

Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються ЦСО у строк, що не перевищує три доби від дати його інформування користувачем про отримання довідки щодо резервування фіскального номера реєстратора. Відповідно до Закону N 265/95-ВР ЦСО може кожен рік проводити перевірку реєстраторів, які перебувають у ньому на технічному обслуговуванні, на відповідність програмній та конструкторсько-технологічної документації виробника, якщо такі реєстратори протягом року не підлягали ремонту.

При цьому ЦСО несе встановлену законодавством відповідальність за відповідність реєстратора, який перебуває на технічному обслуговуванні в такому центрі, програмній та конструкторсько-технологічної документації виробника. Також ЦСО зобов'язаний здійснювати діяльність з технічного обслуговування і ремонту РРО.

Реєстратор може перебувати в експлуатації протягом всього терміну служби, і протягом усього строку поряд з РРО повинен бути журнал використання реєстратора. Якщо в експлуатаційній документації строк експлуатації не визначено, то він може становити 7 років з моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років від дати випуску

Ще раз звертаємо увагу на обов'язковість взяття РРО на облік у податкових органах. Від повноти виконання процедури реєстрації залежить надання реєстратору статусу зареєстрованого.

Необізнаність або нехтування СГ нормами Закону N 265/95-ВР та наказу N 614 призводить до відповідних дій органів ДПС. Тому якщо СГ не пройшов всю процедуру реєстрації РРО, такі реєстратори вважаються незареєстрованими. А якщо при здійсненні готівкових розрахунків застосовується незареєстрований РРО, то це є порушенням вимог Закону N 265/95-ВР і тягне за собою відповідальність у вигляді накладення фінансових санкцій.

Понравилось? Поделитесь с друзьями:

Другие материалы в этой категории: « Регистрация ООО с одним учредителем Закрытие ФОП »